Home : Activiteiten : Discussietafel Jongeren en Werkstress

AGENDA

18

november

2015

Discussietafel Jongeren en Werkstress

van 17:00 tot 19:00
SER-gebouw, Den Haag

Sociale Partners en het Focal Point

Om ziekte en (langdurig) arbeidsuitval door werkstress te voorkomen en terug te dringen is het enerzijds nodig het leiderschap bij managers te vergroten en anderzijds de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van werkenden te vergroten. De Check je Werkstress Campagne heeft als doel de inzet van zowel werkgevers als werknemers te verkrijgen om aan de slag te gaan met werkstress. De dialoog is een belangrijk middel voor gezamenlijke actie.

Het Nederlands Focal Point (NL-FOP) vindt het van belang dat deze dialoog niet alleen op de werkvloer, maar ook op tripartiet niveau wordt gevoerd. Tripartisme is het uitgangspunt voor het werk van EU-OSHA en daarmee ook van het Nederlands Focal Point. De relatie met de sociale partners en met het ministerie van SZW hebben vorm gekregen in de Werkgroep Europese Context die feitelijk functioneert als het bestuur van het Focal Point.

Tevens is er tijdens de Check je Werkstress week in november speciale aandacht voor jongeren. Naast dat zij de werknemers en werkgevers van de toekomst zijn, zijn er onderzoeken die laten zien dat werkstress juist voor deze groep een groeiend probleem is.

Discussietafel Jongeren en Werkstress

In de week van de Werkstress willen we de inbreng van sociale partners koppelen aan de dialoog over jongeren en werkstress, middels een discussietafel met het Jongerenplatform van de SER. Door met elkaar het gesprek aangaan, willen de dialoog voeren over werkstress onder jongeren en kansrijke maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van jongeren kunnen ondersteunen. Deze dialoog wordt niet alleen binnenskamers gevoerd, maar ook tijdens de week via de media naar buiten gebracht.

 

Het verslag volgt binnenkort!