Home : Werkdruk en werkstress : Feiten en cijfers

Feiten en cijfers


Europa:
 • In een recente Europese enquête van EU-OSHA waren de meest genoemde oorzaken van werkgerelateerde stress reorganisaties en baanonzekerheid (72% van de respondenten), lange werkdagen en een te grote werkdruk (66%) en pesterijen en intimidatie op het werk (59%).
 • Uit diezelfde enquête bleek dat ongeveer 4 van de 10 werknemers van mening zijn dat op hun werk niet goed met stress wordt omgegaan.
 • Volgens gegevens van Eurostat, die een periode van negen jaar bestrijkt, zegt 28% van alle Europese werknemers bloot te staan aan psychosociale risico's die hun psychisch welzijn nadelig beïnvloeden.
 • In Europa als geheel worden de totale kosten van psychische aandoeningen (al dan niet werkgerelateerd) geschat op 240 miljard euro per jaar. Minder dan de helft van dit bedrag bestaat uit directe kosten, zoals voor medische behandelingen, terwijl 136 miljard euro het gevolg is van productiviteitsverlies, waaronder ziekteverzuim.

Nederland:
 • In 2012 werden aan het NCvB 1.197 meldingen van werkgebonden psychische aandoeningen gedaan. De diagnoses overspannenheid en burnout vormden het grootste deel van het aantal meldingen (76%), gevolgd door PTSS (9%), overige aandoeningen (6%), overige reacties op ernstige stress (5%) en depressie (4%).
 • Uit een recente factsheet PSA van TNO blijken tal van cijfers en feiten over psychosociale arbeidsbelasting:
  • 12% van de werknemers rapporteert burn-out klachten;
  • 31% van het werkgerelateerde verzuim is te wijten aan werkdruk of werkstress
  • werkdruk en werkstress wordt door 44% van de werkgevers als een belangrijk  risico gezien;
  • 40% van de werknemers heeft behoefte aan (aanvullende) maatregelen voor werkdruk en werkstress;
  • ongewenst gedrag door externen (klanten, leerlingen, passagiers, patiënten e.d.) komt bij 24% van de werknemers voor;
  • 9,3% van de werknemers geeft aan vaak tot zeer vaak familieactiviteiten te verwaarlozen door werk;
 • In 2012 telde het verzuim van werknemers die verzuimden met psychische klachten door het werk, gemiddeld 64 werkdagen (Verzuimbrochure TNO).
 • Het Trimbos instituut berekende dat de kosten van het totale verzuim door enigerlei psychische aandoeningen voor Nederland ongeveer 2.7 miljard euro bedraagt (2011).
 • Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Lees meer in de Facstheet Pesten op het Werk.
 • Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Lees de factsheet.
 • Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Bekijk een overzicht over burn-out.
 • Jongeren, Werkstress en Flexibele arbeidscontracten.

Bekijk de film met feiten en cijfers over werkstress.


Zie ook:
Benchmarktools van TNO om Nationale cijfers per sector onderling te vergelijken