Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : Achmea

Achmea

Achmea
Op de foto: Marcel Reijmerink (l) en Nathalie de Jager (r)

Maatwerk tegen ziekteverzuim door werkstress

De bedrijfsbrede aanpak van werkverzuim bij Achmea is interdisciplinair, vraag gestuurd en gericht op maatwerk en preventie. ‘Geen standaardprogramma’s, maar altijd luisteren naar wat de medewerker wil.’
‘Het moet geen eenheidsworst zijn’, zegt Marcel Reijmerink van Achmea over de aanpak van werkstress en ander werkgerelateerd leed. Hij is een van de aanjagers achter de methode Gezond Werken waarmee de zorgverzekeraar werkgerelateerd verzuim te lijf gaat. Omdat elke afdeling binnen het bedrijf zijn eigen vraagstukken heeft, verdient elke situatie een eigen oplossing.

Interdisciplinair team
Binnen Achmea werkt een expertiseteam van zorgprofessionals nauw met elkaar samen. Reijmerink: ‘Van bedrijfs- en preventieartsen tot diëtisten en mental coaches: ze vullen elkaar aan en ze versterken elkaar in een keten van goede zorg.’
Zodra een bedrijfsarts merkt dat van een afdeling veel mensen op consult komen, kaart hij of zij dit aan binnen het zorgteam. Het team kan vervolgens trainingen, voorlichting of gerichte behandelingen geven: van trainingen mindfulness tot het advies om meer te bewegen of de werkplek anders in te richten. Reijmerink: ‘Die signaalfunctie is heel belangrijk, want de bedrijfsartsen kennen het bedrijf van binnen en van buiten.’
Deze intensieve samenwerking tussen zorgprofessionals met verschillende achtergronden leidt tot een interdisciplinaire aanpak van werkstress. Dat is belangrijk, zegt Reijmerink, aangezien werkstress niet eenduidig is. ‘Werkstress is zowel een
mentaal als een fysiek probleem. Daarom moet je op verschillende niveaus kijken waar het vandaan komt. Wij koppelen bijvoorbeeld het belang van fysieke beweging aan de aanpak van werkstress.’

Preventie is daarbij het toverwoord. ‘Op een laagdrempelige manier stimuleren wij collega’s om gezonder te leven’, zegt Nathalie de Jager die samen met Reijmerink de Gezond Werken-aanpak vormgeeft. Hoewel het doel is medewerkers te ondersteunen, onderstreept zij dat het niet de bedoeling is dat zij zelf niet meer hoeven na te denken. ‘We zijn helder over wat hun eigen verantwoordelijkheid is, zodat ze zelf de regie kunnen nemen.’

Verandering
Die aanpak bestaat binnen Achmea al langer dan vandaag, ‘maar hij is nu belangrijker dan ooit’, vindt Reijmerink. De  zorgverzekeraar bevindt zich in een omvangrijke transitie die grote veranderingen binnen het bedrijf met zich meebrengt. Functie-eisen veranderen en de druk op werknemers groeit.
‘Verandering is moeilijk voor mensen’, zegt Reijmerink. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers 45 plus is. Hoe ouder een werknemer, hoe moeilijker hij of zij over het algemeen kan omgaan met ingrijpende veranderingen zoals automatisering en bijscholing. De gevolgen laten zich raden: een toenemende werkdruk en werkstress.

Achmea zet om die reden stevig in op het tegengaan van werkstress en verzuim. Reijmerink: ‘Het zit in het DNA van ons bedrijf’. ‘En ook niet onbelangrijk’, vult hij aan, ‘we besparen zo in kosten.’ De afdelingen binnen het bedrijf die Gezond Werken
implementeerden, zagen het ziekteverzuim met ten minste één procent dalen. En daarmee bespaart Achmea in één klap zo’n €18 miljoen.
‘Wij willen als bedrijf en als zorgverzekeraar aantonen dat deze aanpak werkt’, zegt hij, ‘zodat niet alleen Achmea hiervan kan profiteren. Daarom bieden we onze ideeën over gezond werken en gezond ondernemen ook aan richting
andere bedrijven.’