Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : Arbouw

Arbouw

Arbouw
Op de foto: Jan Warning
Een coach tegen de stress

Individuele coaching helpt uitvoerders in de bouw om werkdruk bespreekbaar te maken. De UTA werkvoorziening verlicht de stress van honderden uitvoerende, technische en administratieve werknemers (UTA).

‘Bouwpersoneel praat niet gemakkelijk over stress’, zegt Jan Warning, directeur van kennis- en service-instituut Arbouw. De redenen voor deze zwijgzaamheid? ‘Een cultuur van stoer doorwerken. Als je zegt het niet aan te kunnen lijd je gezichtsverlies.’

Fikse werkdruk
Toch is werken in de bouw wel degelijk stressvol. En dat geldt zeker voor de uitvoerders; de ‘teamleiders’ die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bouwprojecten en de aansturing van personeel en onderaannemers op de
bouwplaats. ‘Juist zij hebben van doen met een spanningsveld tussen planning, geld en kwaliteit’, weet Warning. Ze dragen grote verantwoordelijkheid voor veiligheid op de bouwplaats en de controle hierop. Daar komt nog een enorme berg papierwerk bovenop. De gevolgen van dat alles: fikse werkdruk, lange werkdagen en regelmatig overwerken. Maar liefst één op de zes uitvoerders
geeft aan vaak last van stress te hebben, zo blijkt ook uit het rapport Uitvoerders onder druk dat in 2013 in opdracht van Arbouw is uitgevoerd.

Stresscoach
Uitval van uitvoerders kan tot forse problemen leiden. Warning: ‘Zij vormen dé spil van de bouwplaats. Als de uitvoerder uitvalt door ziekte, of als hij of zij fouten maakt, heeft dat gevolgen voor de voortgang van het gehele bouwproject. Dat is niet goed voor henzelf en het kost bedrijven geld.’ Na een pilot in 2000-2005 met de eerder genoemde werkvoorziening waren de goede ervaringen en resultaten aanleiding voor de sociale partners om deze per 2006 in de cao bouwnijverheid vast te leggen. Sindsdien zijn verschillende maatregelen en interventies beschikbaar voor UTA-medewerkers met beginnende en gevorderde stressklachten. Zo is er de Energie CheckUp, een uitgebreide inventarisatie en beoordeling van het mentale en lichamelijke functioneren. Ook kunnen uitvoerders onder begeleiding van een stresscoach werken aan de opbouw van de lichamelijke en mentale vitaliteit. ‘Het is belangrijk om stresssignalen vroegtijdig te herkennen’, zegt Warning. ‘Met hulp van de coach kan de uitvoerder vervolgens leren hoe maatregelen te treffen zodat de werkdruk beheersbaar blijft en het werk leuk!’

Uitvoerders kunnen zich anoniem aanmelden voor coaching. Dat is essentieel, meent Warning. Vanwege de ‘stoere’ bedrijfscultuur
praten uitvoerders niet openlijk over psychische overbelasting. Terwijl juist het bespreekbaar maken ervan cruciaal is. ‘Uitvoerders die te maken hebben met psychische overbelasting kunnen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Teveel druk resulteert in stress. De signalen daarvan zijn onder meer slecht slapen, vaker fouten maken op het werk. En daardoor
krijgen ze weer meer stress. Praten helpt die neerwaartse spiraal te doorbreken en het plezier in het werk vast te houden. Dat is belangrijk. We moeten namelijk steeds langer doorwerken tot aan ons pensioen. Dat kun je beter gezond, vitaal en met plezier doen.’

Afname
De aanpak lijkt aan te slaan. Honderden werknemers in de bouw ervaren minder stress op het werk. In 2012 beoordeelden de deelnemers hun stressklachten op een schaal van 1 - 10 met een 9. Na coaching waren de stressklachten fors afgenomen: tot een 3. Dat is pure winst!