Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : FCB

FCB


Op de foto: Jos Bus (l) en Veronica Jocker (r)
Praktisch en positief

Wat wil ik, wat kun kan ik, wat moet ik en wat mag ik? Dat zijn de vragen die medewerkers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang zichzelf volgens de methode Plezier in Uitvoering moeten stellen. Een positieve en praktische aanpak van werkstress richting werkplezier.

De branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang staan al jaren onder grote druk. In de kinderopvang leidt een afnemende vraag tot een groot aantal reorganisaties en faillissementen. In de jeugdzorg en de welzijnssector veroorzaken wachtlijsten en de overheveling van welzijns- en jeugdzorgtaken naar gemeenten onrust op de werkvloer. Hoge werkdruk en ziekteverzuim zijn het gevolg.

Cijfers van brancheorganisatie FCB spreken boekdelen: ruim 40 procent van de medewerkers in de kinderopvang ervaart werkdruk door te veel en te hectisch werk. In de jeugdzorg vindt een zelfde percentage het werk geestelijk en emotioneel zwaar. Met de methode ‘Plezier in Uitvoering’, ontwikkeld door FCB en communicatiebureau Arboriginals, gaan medewerkers niet alleen werkdruk te lijf, maar maken zij ook kennis met hun eigen veerkracht.

Praktisch en laagdrempelig
‘Plezier in Uitvoering is een doe-het-zelf-aanpak voor zelfanalyse en zelfhulp’, zegt Veronica Jocker, adviseur Gezond en Veilig Werken bij FCB. Met een werkboek dat zowel digitaal (via www.plezierinuitvoering.nl) als in printvorm beschikbaar is, gaan medewerkers individueel of in teamverband op zoek naar energiegevers en -vreters op de werkvloer. De vragen en oefeningen zijn eenvoudig en praktisch. Krijg je energie van het feit dat je invloed hebt op je eigen werkomgeving of van een gezellige sfeer en waardering van collega’s? En wat kost juist energie? Geroddel op de werkvloer bijvoorbeeld?

Medewerkers worden niet alleen aan het denken gezet, maar moeten vooral ook aan de slag, zeggen Jos Bus en Ermin de Koning van Arboriginals. ‘Werkdruk ontstaat vaak doordat persoonlijke ambities niet overeenkomen met het persoonlijk vermogen.’ Zij noemen het voorbeeld van de taakverdeling binnen een team. ‘Hoewel je op de werkvloer natuurlijk taken moet uitvoeren, is het ‘moeten-gevoel’ voor een groot deel zelf opgelegde druk. In een goed draaiend team, vullen mensen elkaar aan: Wie is waar goed in, wie
heeft wanneer tijd? Het stellen van dat soort vragen is een belangrijke stap om werkdruk te bestrijden en het werkplezier te vergroten.’

Werkplezier
Op hun beurt krijgen leidinggevenden begeleiding zodat zij beter weten wat hun invloed is op het werkplezier van hun medewerkers. Daarvoor moeten zij immers ook oog hebben voor de energiebalans van hun medewerkers, zegt Jocker. ‘De sleutel tot werkplezier ligt in handen van de werknemer, het team én de leidinggevenden. Je hebt elkaar ervoor nodig.’

FCB paste de methode in 2007 voor het eerst toe in de kinderopvang. En met succes: De Plezier in Uitvoering-werkboeken vlogen de deur uit. Daarom werd de methode ook geschikt gemaakt voor andere branches. De kern is echter nooit veranderd, beweert Bus. ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als je op zoek gaat naar problemen, nemen de problemen juist toe. Zoeken naar veerkracht maakt iedereen daarentegen sterker. We willen niet alleen de werkdruk bestrijden,maar ook het werkplezier laten groeien.’