Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : FNV

FNV


Op de foto: Hester Konijnenberg
Samen de druk verlichten

Het verlichten van werkdruk kan pas als je de bron aanpakt. Met alle collega’s. Want werkdruk is zelden een individueel probleem.

Meer dan zestig procent van de leden van vakbond FNV ervaart werkdruk, zo bleek in 2010 uit onderzoek. Het was voor Hester Konijnenberg, beleidsadviseur Veilig en Gezond werken bij FNV, en haar team een goede reden om op zoek te gaan naar een instrument om die werkdruk aan te pakken. Geen sinecure, zo bleek. ‘De oorzaken zijn divers. Teveel bureaucratie, slechte werkplanning en ongunstige werkomstandigheden. Allemaal factoren die kunnen leiden tot ongezonde werkdruk of, in het ergste geval; stress. De vraag is hoe je die oorzaken boven tafel krijgt en hoe je ze vervolgens het beste aanpakt.

Eenvoudig
Daarom zet de FNV de Werkdrukbox in, een praktische gereedschapskist voor werknemers, die onder meer bestaat uit de ‘FNV sneltest werkdruk’ en een stappenplan. Met de test kun je snel zien of slechts een enkele medewerker werkdruk ervaart of de hele afdeling. De sneltest, die ontwikkeld is door FNV in samenwerking met Onderzoeksbureau SKB, is tevens een nulmeting. Na het doorvoeren van veranderingen zie je of er echt wat verbeterd is. Ook het stappenplan is eenvoudig. Met de eerste stap ga je op verkenning: speelt het probleem echt? Wordt het breed ervaren? Stap twee is de vraag: waar zit het ‘m in? En waar ligt een mogelijke oplossing?

Hoe werkt de Werkdrukbox in praktijk? Konijnenberg geeft een aansprekend voorbeeld. In een bedrijf waar fruit gesorteerd wordt, kunnen medewerkers de snelheid van de lopende band niet bijbenen. Dat geeft werkdruk. Er vinden verkennende interviews plaats; wat zijn de oorzaken?
Daaruit blijkt dat voor sommige medewerkers de stoel te hoog is, waardoor ze niet goed onder de band kunnen zitten en daardoor niet snel genoeg bij het te sorteren fruit komen. Het beter inrichten van de werkplek, door bijvoorbeeld de reikafstand te verkleinen, biedt uitkomst, zo blijkt. Ook het hebben van controle door, als het niet meer lukt,de band even stil te kunnen zetten, geeft lucht.

Een aantal bedrijven werkt inmiddels met de Werkdrukbox. De sneltest Werkdruk werd uitgezet onder alle teammanagers van een groot vervoersbedrijf. Hun werkdruk bleek ongezond hoog. Na een gezamenlijke inventarisatie bleek een belangrijke oorzaak de beperkte regelruimte – ruimte om zelf te bepalen wat er moet gebeuren. Konijnenberg: ‘Dat gegeven en suggesties voor oplossingsrichtingen zijn toen voorgelegd aan de directie.’

Duurzaam
Je kunt je afvragen of de medewerker zijn problemen niet zelf bij zijn baas kan aankaarten. Maar zo eenvoudig is dat niet, meent Konijnenberg. Niet iedereen durft dat, bovendien wordt werkdruk vaak afgedaan als een individueel probleem. Terwijl dikwijls een hele afdeling er last van heeft. ‘Dan moet je niet sleutelen aan mensen, maar aan de omstandigheden waarin ze werken.’ Je moet de bron aanpakken. Met de bevindingen van de sneltest kunnen medewerkers hun leidinggevende ervan overtuigen dat het  noodzakelijk is problemen grondig aan te pakken.

Dat, plus het ‘samen doen’, zijn belangrijke succesfactoren van de Werkdrukbox, benadrukt Konijnenberg. ‘De praktische  ervaringen en het vakmanschap van het personeel worden benut. Zo kom je tot duurzame oplossingen tegen werkdruk.’