Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : Federatie NRK

Federatie NRK


Op de foto: Erik de Ruijter
Een compliment doet wonderen

Hoe kan het dat sommige bedrijven een hoog ziekteverzuim hebben terwijl de fysieke arbeidsomstandigheden er goed zijn? De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) liet een vergelijkend onderzoek uitvoeren om die vraag te beantwoorden. ‘De ruimte voor verbetering zit met name in cultuur en gedrag.’

Op verzoek van de NRK ontwikkelde adviesbureau Arboplaats het Technische, Organisatorische en Individuele-model, of simpelweg: TOI. De methode achter dit model is even simpel als doeltreffend: een uitgebreide risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een vragenlijst die werd ingevuld door bijna 3.700 medewerkers en leidinggevenden van tientallen bedrijven.
Dankzij het TOI-model krijgen deelnemende bedrijven hun eigen score te zien naast die van zien wat er goed gaat en waar het beter kan. Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies van NRK, was meteen enthousiast: ‘Zowel de NRK als de bij ons aangesloten bedrijven hebben dit model overgenomen als middel om het verzuim terug te brengen.’

Coachend leiderschap
‘Het is erg belangrijk dat leidinggevenden beseffen hoe groot hun effect op verzuim is’, zegt Huib Arts, eigenaar van Arboplaats en ontwikkelaar van het TOI-model. Bij de vergelijking sprongen twee typen leiderschap eruit: de coachende en de zakelijke variant. ‘We zagen dat veel NRK-bedrijven met een laag ziekteverzuim leidinggevenden hebben van het type ‘afspraak is afspraak’. Of er staan juist mensen aan de top staan die hun werknemers helpen en hen het gevoel geven dat ze meer ruimte krijgen als ze bevlogen zijn.’ Het resultaat: bezielde werknemers die bereid zijn zich volledig in te zetten voor het bedrijf.

Een stuk minder effectief zijn leidinggevenden van het type ‘stuur maar een mailtje als het klaar is’, negatieve impact op de organisatie waarbinnen zij werken. Uit het vergelijkend onderzoek bleek namelijk dat bij bedrijven met dergelijke typen leidinggevenden aan het hoofd de werkstress- en verzuimcijfers in veel gevallen hoger waren.

Bovendien zijn coachende en zakelijke leiders een stuk beter voor de uitstraling van een bedrijf, weet De Ruijter van NRK. ‘Het werkt heel positief voor de uitstraling naar klanten en andere stakeholders. Ook de innovatie binnen het bedrijf en
de productie, gedijen goed met positieve leiders.’ Door middel van coaching en adviezen leert Arboplaats leidinggevenden hoe zij de stap kunnen zetten naar vormen van leiderschap die hun organisatie ten goede komen.

Een compliment
De vergelijking tussen de verschillende bedrijven leverde nog een belangrijk inzicht op. Arts: ‘Zowel coachend als zakelijk leiderschap leidt tot een open cultuur op de werkvloer waarin mensen fouten durven toe te geven. Problemen verderop in de productieketen kunnen zo bijvoorbeeld voorkomen worden. Want waar zo’n cultuur ontbreekt, zijn mensen eerder geneigd fouten onder het vloerkleed te schuiven.’

Een belangrijk ingrediënt van zo’n open cultuur is het geven van complimenten. Helaas worden die nog al te vaak gebruikt als inleiding op kritiek. Want wie kent het niet: ‘Goed gedaan, maar...’ ‘Veel leidinggevenden geven zo hun complimenten’, zegt Arts. ‘Ze bedoelen het goed, maar het positieve effect is beperkt.’ En dat heeft zijn weerslag op het werkplezier en de bevlogenheid van werknemers. Volgens Arts is daar echter eenvoudig wat aan te doen. ‘Geef complimenten en verbeterpunten niet in hetzelfde gesprek.’