Home : Materiaal en tools : Goede Praktijken : Stichting de Rozelaar

Stichting de Rozelaar


Op de foto: Jan Vogel
De kracht van sociale steun

De Rozelaar wil een organisatie zijn waar medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich kunnen ontwikkelen. Samen met De Preventie-Coach gingen de medewerkers aan de slag met het communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste sociale steun.

‘’Nee’ zeggen zit niet in onze aard’, zegt directeur Jan Vogel van De Rozelaar. ‘Maar als je goed voor anderen wilt zorgen, moet je zeker ook goed voor jezelf zorgen. Anders wordt de werkdruk te hoog.’

Balans vinden
De Rozelaar, een stichting die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, kampt met veel veranderingen. Minder middelen, minder mensen en minder financiering en het leveren geven een fikse werkdruk. Een bijkomende verzwarende factor is de cultuur binnen De Rozelaar. Medewerkers zijn namelijk plichtsgetrouw, hulpvaardig en perfectionistisch. Juist in deze goede eigenschappen zit de angel. Het bestuur van De Rozelaar wil dan ook dat medewerkers hier de goede balans tussen vinden. Werk aan de winkel dus.

Omgaan met eisen en druk
‘Je gesteund voelen door collega’s of leidinggevenden heeft een positief effect op het psychisch welbevinden en het werkplezier. Het doet werkstress afnemen en draagt bij aan bevlogenheid’, meent directeur Ingeloes Bense van De PreventieCoach. Toch is het niet vanzelfsprekend dat medewerkers de steun krijgen die ze wensen. En daardoor ontstaan misverstanden, ruis en stress. We weten dat werkstress afhankelijk is van diverse factoren en per persoon verschillend zijn.

Steun die medewerkers krijgen van collega’s bij het vinden van oplossingen voor psychosociale problemen is belangrijk, weet Bense. ‘De verkeerde steun of gebrek aan steun, kan werkstress, maar ook eenzaamheid en gezondheidsklachten veroorzaken.’ Zij ontwikkelde daarom het communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun. ‘Ieder mens beschikt immers over oplossingskracht; het vermogen om jezelf en anderen adequate steun te bieden, met elkaar problemen op te lossen, je te verplaatsen in anderen verbeteren’, aldus Bense. Begin 2013 werd gestart in de Rozelaar met de ‘Ontwikkelcyclus OplossingsKracht,’ gebaseerd op het communicatiemodel. In teamtrainingen, intervisies en individuele coaching leerde het personeel om succesvol om te gaan met taakeisen en ervaren druk vanuit de omgeving.

Bij sociale steun gaat het om inlevingsvermogen. ‘De kunst is je echt te verdiepen in je collega en elkaar de juiste steun bieden. Is het helder aan welke steun je collega behoefte heeft, dan is er al een belangrijke stap gezet.’ Medewerkers van De Rozelaar spreken elkaar makkelijker aan en vragen nu meer: ‘wil je met me mee denken, mag ik mijn verhaal kwijt, kan je met mij een oplossing zoeken of praktische steun bieden?’ Medewerkers voelen zich veiliger, gehoord en begrepen en ze ontvangen de steun die ze graag willen. Dit resulteert in betere werkprestaties en meer zelfvertrouwen en werkplezier. Groot pluspunt: het werkstressgerelateerde verzuim daalt.